1.1

ศาลจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ศาลยุติธรรม 136 ปี ประจำปี2561
วันนี้ (20 เม.ย.61) ณ บริเวณหน้าอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดสงขลานายเลิศชัย ภักดีฉนวนอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ศาลยุติธรรม 136 ปี ประจำปี 2561 โดยมี นาย พิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรศาลยุติธรรมร่วมงาน
เนื่องด้วยวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่รำลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรมและเป็นประเพณีสืบทอดต่อเนื่องกันมา ที่ข้าราชการฝ่ายตุลาการในกระบวนการยุติธรรมและบุคลากรทุกกลุ่มทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อศาลธรรมยุติธรรมศาลยุติธรรมมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นผู้ทรงพระราชอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความให้แก่ราษฎรศาลจังหวัดสงขลาได้เร่งเห็นถึงความสำคัญของวันศาลยุติธรรมและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้เกิดศาลสถิตยุติธรรมตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในงานศาลยุติธรรมจึงจัดทำโครงการสัปดาห์วันศาลยุติธรรม 136 ปี โดยร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลาได้แก่สํานักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ศาลแรงงานภาค 9 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ศาลจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการประกอบพีธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมศาลพบประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันศาลยุติธรรมการพิจารณาคดีของศาล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส และกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งนี้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ศาลยุติธรรม จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 21 2561
                                                                                                                                      อุมาพร สังขวณิช /ข่าว
                                                                                                                                  จิระพัฒน์ วงกระจ่าง /ภาพ
                                                                                                                                     สำนักงานประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                              20 เม.ย.2561