1.1

จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 53)
          วันนี้ (24 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมสารภี 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 53) โดยมีคณะกรรมการ คพรฟ. ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
           สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นประเด็นการรายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 และโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คพรฟ. คพรต. และผู้ที่เกี่ยวข้องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงผู้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 และการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 เม.ย. 61