1.1

จังหวัดสงขลา เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล TOUR DEEP SOUTH THAILAND 2018 ระดับ 5 จังหวัด (Travel) เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
         วันนี้ (26 เม.ย. 61) ที่บริเวณสระบัวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล (Tour Deep South Thailand 2018) ระดับ 5 จังหวัด (Travel) สนามที่ 3 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้
         การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล (Tour Deep South Thailand 2018) ระดับ 5 จังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการท่องเที่ยวเชิงสํารวจและผจญภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานราชการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้จิตกีฬาจักรยานในการพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและความสามัคคีในหมู่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับจังหวัด Travel ระยะทางการแข่งขันประมาณ 80 กิโลเมตร เส้นทางแข่งขันผ่านสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดและประเภทการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับ 5 จังหวัด (Racing) 6 Stage โดยเส้นทางต่อเนื่องผ่านทาง 5 จังหวัด ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดการแข่งขันประเภทจักรยานทางไกลระดับ 5 จังหวัด เส้นทางจากสงขลา-สตูล แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่นทั่วไปชายและรุ่นทั่วไปหญิง โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สำหรับลำดับที่ 1 ของทุกรุ่น จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ลำดับที่ 2 2,500 บาท ลำดับที่ 3 2,000 บาท ลำดับที่ 4 1,500 บาทและลำดับที่ 5 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
        นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเชิงบูรณาการขับเคลื่อน 15 วาระสงขลา ในเรื่องวาระสงขลา เมืองกีฬา; ชุมชนสุขภาวะ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกิจกรรมนี้จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมกิจกรรมของรักสุขภาพและการออกกำลังกายภายในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเดินเส้นทางจักรยานผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสงขลา จะช่วยถ่ายทอดบรรยากาศท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอกและสัมผัสถึงความสวยงามและเกิดความประทับใจอันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาอีกครั้ง นอกจากนี้จะช่วยสะท้อนภาพให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของชาวสงขลาที่อยู่ร่วมกันในพื้ผนที่ด้วยความรักความเข้าใจ มีความเอื้ออาทรและมีความสงบสุข
                                                                                                                  ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

                                                                                                                       ประชา โชคผ่อง/ภาพ
                                                                                                                                    26 เม.ย. 61

                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา