1.1

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มอบเงินรายได้จากการจัดงานย้อนรอยตำนานเล่าขานเมืองเทพา 740 ปี จำนวน 100,000 บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (27 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพาเป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเทพา มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท แก่ ทพ.ญ สุกีรติ กปิลกาญจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล

          ตามที่อำเภอเทพาได้จัดงานย้อนรอยตำนานเล่าขานเมืองเทพา 740 ปีระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเทพา ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้จัดให้มีกิจกรรมการจำหน่ายสลากพาโชคการกุศล การจำหน่ายบัตรนาวาพาโชค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพาและส่วนหนึ่งจะใช้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของอำเภอเทพา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว    

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา    

27 เม.ย. 61