1.1

จังหวัดสงขลา แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ชมรม To Be Number One ในโอกาสเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

          วันนี้ (27 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสงขลา ในโอกาสได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในการเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ

          นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลระดับภาคใต้จำนวน 5 ชมรม ได้แก่กลุ่มต้นแบบ จำนวน 2 ชมรมคือบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC สาขาหาดใหญ่และวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่   กลุ่มดีเด่น จำนวน 3 ชมรมได้แก่ บริษัทมิตซุย ประเทศไทย จำกัด, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา ทั้งนี้ชมรมที่ผ่านเข้ารอบจะเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีและรับการประเมินรอบที่ 1 จากคณะกรรมการตัดสินการประกวดในลงพื้นที่เพื่อสำรวจ       การปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว    

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา    

27 เม.ย. 61