1 4

ปส.เปิดระบบทดลองคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อำนวยความสะดวก ทันสมัย เอาใจผู้ประกอบการ

            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ( ปส. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวนผู้ประกอบการทดลองใช้ระบบคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาตนิวเคลียร์ – รังสี บนเว็บไซต์ www.oap.go.th เร่งอำนวยความสะดวกให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ด้วยตัวเอง

            ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ปส. ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้เร่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอรับใบอนุญาตผลิตครอบครอง นำเข้าหรือส่งออก วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ วัสดุกำลัง และพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมประกอบการขออนุญาตโดยล่าสุดได้พัฒนาโปรแกรมการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งเพียงกรอกรายละเอียดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.oap.go.th โปรแกรมก็จะคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมให้ทราบโดยอัตโนมัติ

            ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ กล่าวต่อไปว่า โปรแกรมคำนวณอัตราค่าธรรมเนียม ได้เปิดให้ทดลองใช้มาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากโปรแกรมดังกล่าวได้ทดลองใช้แล้วมีความสมบูรณ์ไม่มีปัญหาติดขัดใดๆ ปส. จะประกาศให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ

            ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2576 7600 ต่อ 3512 และเว็บไซต์ http://www.oap.go.th/services/license

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

3 เมษายน  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา