1 4

ปส. เปิดตัว Mobile APP ล่าสุด

ปลุกกระแสเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดตัว “OAP APP” เพื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีสำหรับประชาชน และเชื่อมโยงการติดต่อกับ ปส. ไว้ในที่เดียว ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้ววันนี้ในระบบ Android

          ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของหน่วยงานของรัฐต่อประชาชนมีหลายช่องทาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านนิวเคลียร์และรังสี แก่ผู้ประกอบการ ผู้ขอใบอนุญาต นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้ชื่อว่า “OAP APP” เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

           ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ภายในแอพพลิเคชั่น OAP จะประกอบด้วยบทเรียน เกี่ยวกับ ปส. และ ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี พร้องแบบสอบถามท้ายบท จำนวน 13 เรื่อง อาทิ รู้จักกับ ปส. พลังงานนิวเคลียร์และรังสี การขอใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มาตรวิทยาด้านรังสี การเฝ้าระวังภัยทางรังสี และ กฎหมายนิวเคลียร์ของไทย เป็นต้น ผู้ใช้งานที่สามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะส่งใบประกาศนียบัตรผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนรู้โดยอัตโนมัติ และนอกจากนี้ OAP APP ยังเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง ข้อมูลและบริการของ ปส. จากจุดเดียว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเว็บไซต์ของ ปส. www.oap.go.th และ Facebook atoms4peace ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของ ปส. ด้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

           ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2576 7600 ต่อ 1127

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

3 เมษายน 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา