1 4

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอซ์แลด์

 

            สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่ามหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 จำนวน 2 ทุน

            ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th  หัวข้อ “ ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม ” หัวข้อย่อย “ ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป ” หัวข้อย่อย “ ทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ”

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

3 เมษายน  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา