1 4

   มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต

          มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน  “มหิดล – วันแม่”  ประจำปี 2561 ในเดือนสิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการวิชาการ, บริการตรวจสุขภาพ, การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค,การคัดเลือก แม่ดี – บุคลากรเด่า และการคัดเลือก แม่ 100 ปี

          ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดได้ที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 93170 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ โปรดประสานงานในรายละเอียดกับ นางสาววราภรณ์ น่วมอ่อน โทร. 0 – 2849 – 6208

ณัฐริกา ณัฐกุลวโรดม/ข่าว

4 เมษายน 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา