1 4

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 31

          เทศบาลเมืองตะลุบัน จัดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 31 ระหว่าง วันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาตกปลา และการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย

ณัฐริกา ณัฐกุลวโรดม/ข่าว

4 เมษายน 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา