1 4

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561  เรื่อง “ คุณภาพการดูแล : วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย (Quality of Care: Patient Safety Culture)” สำหรับผู้บริหารพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรที่ปฏิบัติด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

            ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ มือถือ 086-0413020 , คุณประภาพร ปลอดขันเงิน     มือถือ 089-9798263 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcnsk.ac.th

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

26 เมษายน  2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา