1.1

จังหวัดสงขลา ผลักดันการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า บริเวณถนนหนองจิกและถนนยะหริ่ง  (Night Walk)       เป็นเส้นทางหลักของการท่องเที่ยวถนนทางวัฒนธรรมและถนนแห่งศิลปะ

          วันนี้ (8 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าณบริเวณถนนและถนนยะหริ่ง (Night Walk) โดยมีนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม, ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา, ชุมชนบ้านเก้าห้อง-หนองจิก เมืองเก่าสงขลาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อ ประชุมหารือเตรียมการจัดงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกด้าน

           จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการเก้าห้อง กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ช่วงกลางคืนในย่านเมืองเก่า (Night Walk) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งกำหนดให้เป็นสัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งในสัปดาห์ที่ 2 จะเชื่อมโยงตรงกับงานหลาด 2 เล และจะเริ่มจัดงานครั้งแรกในวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. โดยกำหนดให้ถนนหนองจิกเป็นเส้นทางหลักของการท่องเที่ยวทางถนนวัฒนธรรม และถนนยะหริ่งเป็นเส้นทางของถนนศิลปะต่างๆ  สำหรับกิจกรรมภายในงานจะจัดให้มีการแสดงต่างๆ เช่นการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงจีน การแสดงดนตรีร่วมสมัย งานแสดงงานศิลปะและการขายสินค้าบนถนนทั้งสองสายและถ้าผู้มีบ้านพักอาศัยบนถนน 2 เส้นทาง สามารถเปิดบ้านขายของได้เลย

             นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้ทางจังหวัดดำเนินการติดกล้อง CCTV บนถนนหนองจิกและถนนยะหริ่ง เนื่องจากมีผู้มาเที่ยวเที่ยวบนถนนเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและผู้ใช้เส้นทางบนถนนทั้ง 2 ถนน อีกทั้งเสนอให้มีการจัดการจราจร บนถนนหนองจิกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้เป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว (one way) เพื่อป้องกันไม่ให้การจราจรเกิดติดขัดบนถนนจิก ซึ่งเป็นถนนที่แคบและเป็นปัญหาในการขับรถสวนทางกันและเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ใช้รถพร้อมเสนอให้ติดตั้งป้ายจราจรห้ามเข้าติดไว้ที่หัวถนนหนองจิกด้านมาจากถนนนางงามอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว    

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

8 พ.ค. 61