1.1

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามโครงการแก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น สร้างรายได้แก่ครัวเรือน

          วันนี้ (9 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม OSM ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการแก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0 โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรสงขลา, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสงขลาและบริษัทประชารัฐสมัคคี จำกัดเข้าร่วมในครั้งนี้

          นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินโครงการแก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางพาราให้มีอาชีพและรายได้เสริม โดยหันมาปลูกพืชระยะสั้น ในรูปแบบผักยกแคร่และผักบนดิน ซึ่งได้ดำเนินโครงการในพิ้นที่นำร่อง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอนาทวี และอำเภอคลองหอยโข่ง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สนับสนุน ให้การช่วยเหลือในด้านความรู้วิชาการ เทคโนโลยีด้านการผลิต การรับรองมาตรฐานสินค้า และการจัดทำตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาดแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค พร้อมยกระดับสินค้าสู่ตลาดหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

          โดยเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 อำเภอ โดยอำเภอเมืองสงขลาจะเน้นการปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว บวบ มะระ มะเขือขาว ข้าวโพดหวานและพริกเหลือง, เกษตรกรอำเภอนาทวีเน้นการปลูกสับปะรด ผักกาดขาว ผักกาดเขียว กวางตุ้ง คะน้า มะเขือยาวและถั่วฝักยาว ส่วนเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่งจะเน้นการปลูกผักกาดขาว ผักกาดเขียว กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง มะเขือยาว มะเขือเปราะ แตงกวาและพริกขี้หนู

          ทั้งนี้จังหวัดได้กำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการแก้จนเกษตรกรสงขลา 4.0 ตั้งแต่การประชุมชี้แจงโครงการแก่งานที่เกี่ยวข้อง, การจัดอบรมปรับทัศนคติเกษตรกร, การจัดทำแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด, การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน, การรับสมัครขอรับรอง GAP, การถ่ายทอดความรู้หลักการผลิตผักคุณภาพ, การตรวจรับรองแปลง GAP, การประชุม ติดตาม แนะนำ การประชาสัมพันธ์และการจัดงานเปิดตัวโครงการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 พ.ค. 61