1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมชี้แจงการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(EDC) พร้อมรับมอบเครื่อง EDC ตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ
วันนี้ (10 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมพร้อมเยี่ยมชมการชี้แจงการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) พร้อมรับมอบเครื่อง EDC ตามโครงการธงฟ้า ประชา โดยมี นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา, นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา, นายปริญญ์ ปิ่นทองพันธ์ ผู้จัดการสำนักงานเขตธนาคารกรุงไทยสงขลา และตัวแทนจากร้านค้าที่มารอรับมอบเครื่อง EDC กว่า 150 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้


นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีผู้ได้รับสิทธิผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 216,032 ราย มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 236 ร้าน และได้รับการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้เจ้าหน้าที่ไปติดตั้งให้ที่ร้าน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานที่ล่าช้า ครั้งนี้จึงให้ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมรับมอบเครื่อง EDC เพื่อความสะดวกและเข้าใจตรงกัน


จังหวัดสงขลา ได้รับการอนุมัติ จำนวน 151 ร้านค้า และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดหาสถานที่ในการส่งมอบเครื่อง EDC และวางแผนบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ดำเนินการตรวจรับเครื่อง EDC ให้ถูกต้องและสนับสนุนในการดำเนินการส่งมอบและธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ส่งมอบและอบรมวิธีการติดตั้งและใช้เครื่อง EDC ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยภายในการประชุมในวันนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่อง EDC ให้แก่ตัวแทนจากร้านค้า จำนวน 151 ร้านค้า

 

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว
อุมาพร สังขวณิช/ภาพ
10 พ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา