1.1

กอ.รมน. จังหวัดสงขลา นำพี่น้องชาวไทยมุสลิม ม. 2 ตำบลเทพา อำเภอเทพา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดมัสยิดและสำนักสงฆ์ ต้อนรับเดือนรอมฎอน อิจเราะห์ 1439

            วันนี้ (15 พ.ค. 61) ที่มัสยิดดารุลญันนะฮ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กอ.รมน. จังหวัดสงขลา นำโดย พ.อ.พีระพล พิชิตอริพ่าย หัวหน้ากลุ่มงานมวลชน, พ.อ. เสกสรรค์ ก้อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว, พ.ท.ณวณัฐ มุ้ยจีน รองหัวหน้ากลุ่มงานมวลชน, เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพาและประชาชนชาวไทยมุสลิมกว่า 100 คน ร่วมใจกันทำความสะอาดทั้งภายในอาคารและภายนอกมัสยิด รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามและสะอาดตาแก่ผู้พบเห็น เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม จากนั้นได้ลงพื้นที่พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสำนักสงฆ์พุทธและเส้นทางการจราจร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับชาวมุสลิมต่างพื้นที่ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงเดือนรอมฎอนอีกด้วย

            ด้าน พ.อ.พีระพล พิชิตอริพ่าย หัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน รวมถึงประชาชนต่างศาสนาและกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ที่จะสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยการพัฒนาทำความสะอาดมัสยิดและสำนักสงฆ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดือนรอมฎอน และสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

             สำหรับเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์และจูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นและเป็นเดือนแห่งการให้อภัย ส่งเสริมความสงบและสันติสุข นอกจากนี้การถือศีลอดเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้ชาวมุสลิมสามารถมุ่งไปสู่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ได้แท้จริง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 พ.ค. 61