1 3

ด่านศุลกากร ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ครั้งที่3)
          ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 คัน ดังนี้
         1. รถยนต์กระบะ (ฟอร์ด) กท- 7077 สข. จำนวน 1 คัน
         2. รถยนต์กระบะ (ฟอร์ด) กท- 7078 สข. จำนวน 1 คัน
         3. รถยนต์กระบะ (ฟอร์ด) กธ- 4962 สข. จำนวน 1 คัน
         4. รถยนต์กระบะ (อีซูซุ) กน- 1951 สข. จำนวน 1 คัน
          สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุสถานที่และยานพาหนะ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราวด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ (อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เวลา 09.00 น.- 10.00 น. โทรศัพท์ 0-7452-1030 ต่อ 4535 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วาสนา สินสุข/เรียบเรียง
22 พ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา