1.1

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและบรรยายวิชา “กำเนิดไทย” แก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 9 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
          วันนี้ (25 พ.ค. 61) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและบรรยายวิชา “กำเนิดไทย” แก่เยาวชนจำนวน2สถานที่ คือ ศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 9 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเยาวชนที่รับการฝึกอบรมตามคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตจังหวัด สงขลา,ตรัง,สตูล,ปัตตานี,นราธิวาส,พัทลุง,ยะลา,เบตง และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยาย
          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากสังคมไทย เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จ เมื่อเด็กกลับออกไป ก็ไม่อยากให้เด็กกลับมาอีก ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข กลับเนื้อกลับตัว เป็นคนใหม่ อยากขอให้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ ช่วยกันเป็นตัวอย่างที่ดี และหลังจากที่ได้ไปพูดบรรยายในสถานพินิจหลายๆ จังหวัด ก็เน้นพูดในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย อยากให้เด็กๆ มีความภาคภูมิใจและรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข นอกจากนี้ก็อยากให้มีการเน้นย้ำ โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่พลเมืองพื้นฐาน ตามด้วยหลักวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อออกไปแล้วจะได้มีสัมมาอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้ โดยวิชา “กำเนิดไทย” ที่นำมาบรรยายในครั้งนี้ เป็นประเด็นของประวัติศาสตร์ เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ การเรียนรู้นั้นทำให้เรารักชาติเป็น และได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของบรรพชนของลูกหลานไทยนั้น ได้เสียสละ สร้างคุณงานความดีไว้ให้กับประเทศไทยของเรามากมาย อยากให้ลูกหลานช่วยกันสืบสานแล้วก็มองดูท่านเป็นแบบอย่างของการเสียสละ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต

วาสนา สินสุข /ข่าว
ภาวิณี ชูบัณฑิตย์ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
25 พ.ค. 61