1 4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน


      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพ 6,660 บาท
      ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

พิมพิศา แสงมณี / ข่าว
7 พ.ค. 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา