1 4

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
          วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างสำรวจ เงินเดือน 8,340 บาท
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการ ชั้น2 งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

                                                                                                                                   วาสนา สินสุข/ผู้เรียบเรียง
                                                                                                                                           9 พฤษภาคม 2561
                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา