1 4

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

      จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15.000บาท ดังนี้


ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
      - บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
      - บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
      - จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
      - บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี
     - จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา

      ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสมัครรับการสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ( หลังเก่า ) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.

อุมาพร สังขวณิช/ ข่าว
10 พ.ค. 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา