1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัด กิจกรรม เวทีเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561
วานนี้ (21 พ.ค. 61) ที่โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัด กิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน โฆษกชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน เข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เสริมสร้าง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในเร็ววัน การประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือที่สร้างการยอมรับ สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายต่างๆของภาครัฐ หากขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็ยากที่จะดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลได้ ดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงมีความสำคัญยิ่ง
      ด้านนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพื้นที่โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
      นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “ชายแดนใต้ ความหวังและสันติสุขที่ยั่งยืน” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6, นางสาวติชิรา พุทธสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, นายไพซอล หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา, ตัวแทนจากอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และจ.อ.อดิศรจันทรวัฒน์ ผู้จัดรายการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดการเสวนาทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา FM 102.25 MHz. และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา FM 94.50 MHz. และ AM 1431 KHz.

 

ศิริลักษณ์แคล้วคลาด/ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
21 พ.ค. 61