1.1

จังหวัดสงขลาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9


วันนี้ (28 พ.ค. 61) นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


      จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาได้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขรวม พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของ "วันวิสาขบูชา" เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา อีกด้วย


       สำหรับวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ "ธรรมะ" ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์และวันวิสาขบูชา นี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542

 

อุมาพร สังขวณิช / ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 พ.ค. 61