1.1

จังหวัด สงขลา เตรียมเปิดตัวโครงการสวนป่า ตามโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย (เขาคอหงส์) ปลายเดือนธันวาคม นี้


       เช้าวันนี้ (31 พ.ค. 61) ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลานายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย (เขาคอหงส์) " โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อความสุขของคนไทย โดยคำนึงถึงความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ป่าอยู่ในเขตเมืองหรือชุมชน จำนวน 32 แห่ง ทั่วประเทศ และได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศขึ้น ‎
       นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการป่าในเมือง “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้พิจารณาคัดเลือกเขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลคอหงส์ และตำบลทุ่งใหญ่ ‎มียอดเขาสูงสุดอยู่ 2 ยอด ยอดที่สูงที่สุด เรียกว่าเขาคอหงส์ สูงประมาณ 371 เมตร เหนือน้ำทะเล และอีกยอดเรียกว่าเขาซุ้มสัก องค์ประกอบของพื้นที่เดิม ได้แก่พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม และพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ ซึ่งมีกิจกรรมการออกกำลังกาย จุดชมวิว ถ่ายภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ หากมีการพัฒนาตามโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เขาคอหงส์ แล้ว ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมดูนก มุมถ่ายภาพสวย ตลาดประชารัฐป่าในเมือง Walk Rally กิจกรรมถ่ายรูป Pre Wedding กิจกรรมเครือข่ายภาคเอกชน ซึ่งโครงการสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย (เขาคอหงส์) จะกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ปลายเดือนธันวาคม นี้ 

 

อุมาพร สังขวณิชข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
31 พ.ค. 61