1.1

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนบ้าน เป็นบูติคโฮเต็ลเงินล้าน (รุ่น 2) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการที่พัก Boutique Hotel เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน


วันนี้ (1 มิ.ย. 61) ที่ห้องสกายรูม โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนบ้านเป็นบูติคโฮเต็ลเงินล้าน (รุ่น 2) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการที่พัก Boutique Hotel เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คณะทำงาน ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้
       นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ธุรกิจ Boutique Hotel เป็นธุรกิจที่พักขนาดเล็กที่มีลักษณะโดดเด่นสอดรับกับอัตลักษณ์และความเป็นอยู่ชุมชน มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจสมัยที่ดี ดูแลใส่ใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการสร้างสรรค์ดังกล่าวทำให้ธุรกิจ Boutique Hotel แต่ละแห่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมกับมีบริการที่มีมาตรฐานในระดับสูงก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ
       ดังนั้นธุรกิจ Boutique Hotel จึงเป็นธุรกิจที่กลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติและเป็นธุรกิจที่มีความสามารถมีความพร้อมที่จะเจริญเติบโตมีความยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้หรือลงทุนไม่สูงมากนักสามารถสร้างคุณภาพของบริการ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักได้อย่างดีสร้างสรรค์ ความประทับใจ ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กระจายความเจริญไปอย่างชุมชนต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกระแสที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 มิ.ย. 61