1 4

จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อลดปัญหาขยะ 2,600 ล้านชิ้นต่อปี
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับสมาคมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซีล(Cap Seal) เพื่อลดปัญหาขยะ ทั้งทางบกและทะเล เพราะไทย ผลิตน้ำดื่มขวดพลาสติก กว่า 4,400 ล้านขวดต่อปี และใช้แคปซีล กว่า 2,600 ล้านชิ้น เป็นขยะกว่า 520 ตัน หรือมีความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ
           นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าไทยใช้พลาสติกกันฟุ่มเฟือยจนถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 6 ของประเทศ ที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก จุดเริ่มต้นลดการใช้พลาสติกเล็กๆ นี้ จะจุดประกายให้คนไทยช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงกระดาษ ถุงผ้า ที่ไม่เป็นขยะ ช่วยกันลดปริมาณขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                            วาสนา สินสุข/ข่าว
                                                                                                                                             16 พฤษภาคม 61
                                                                                                                   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา