1.1

สำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เดินทางเยี่ยมเยี่ยนจังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจศึกษาลู่ทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
     วันนี้ ( 4 มิ.ย. 61) ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลลา หน่วยงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและธนารักษ์จังหวัด ให้การต้อนรับนางเหวย หยู (Wei Yu) รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2561 เพื่อสำรวจและศึกษาลู่ทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น
      นอกจากนี้มีกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานและบรรยายสรุปในด้านการพัฒนาด่านสะเดาและเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การเยี่ยมชมการพัฒนาด่านพรมแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 มิ.ย. 61