1.1

พ่อเมืองสงขลา อัญเชิญพระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ณ เมืองสงขลา มาจัดเก็บ ณ ห้องเก็บพระแสง สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

วันนี้ ( 7 มิ.ย. 61 ) เวลา 09.09 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานอัญเชิญพระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ณ เมืองสงขลา มาจัดเก็บยังห้องเก็บพระแสง ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีอัญเชิญอย่างพร้อมเพรียง
       สำหรับ พระแสงราชศัสตรา หมายถึง อาวุธมีคมของพระมหากษัตริย์ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องฟันแทงถือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ อันแสดงถึงฐานะความสําคัญของพระมหากษัตริย์ และพระราชอํานาจอันเป็นอาญาสิทธิ์สูงสุดในการปกครองแผ่นดิน ทั้งนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจำเมืองให้แก่บรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ โดยในคราเสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2458 ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลนครศรีธรรมราช มายัง ณ เมืองสงขลา โดยมีใจความว่า “ เพื่อแสดงให้เห็นปรากฏว่า ถึงแม้ตัวฉันมาที่นี่เสมอไม่ได้ก็จริง แต่ใจยังเป็นห่วงอยู่เสมอ ฉันจึงขอให้พระแสงราชศาสตราของฉันไว้ เพื่อเป็นพยานแห่งความรู้สึกพอใจ ฉันขอให้เธอรับพระแสงนี้ไว้ ต่างตัวฉันเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจที่ได้แบ่งให้สมุหเทศาภิบาลผู้เป็นน้องของฉัน ถือไว้แทนตัวฉันแลขอให้รักษาพระราชอำนาจไว้เป็นเครื่องบำรุงความสุขสำราญแห่งประชาชน ซึ่งตั้งใจทำมาหาเลี้ยงชีพโดยความสุจริต แลขอให้ใช้อำนาจอันนี้เป็นเครื่องปราบปรามผู้ที่กระทำผิดคิดประทุษร้ายแลทำลายความสุขแห่งประชาชน แลบ้านเมืองที่อยู่ในความปกครองของฉัน ขอเธอได้รับพระแสงนี้ไว้แลขอให้บรรดาข้าราชการแลเสือป่า รู้สึกเหมือนได้รับพระแสงเหมือนกัน ให้ช่วยกันรักษาพระแสงนี้เป็นเครื่องหมายพระราชอำนาจอย่าให้เสื่อมทรามไป อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของพระเจ้าแผ่นดินสยาม เมื่อตั้งใจพร้อมกันอยู่เช่นนี้แล้ว แลตั้งอยู่ในธรรมที่ชอบขอให้มีความสุขความเจริญ ”
      พระแสงราชศัสตรา หรือ พระแสงราชาวุธ หมายถึง อาวุธมีคมของพระมหากษัตริย์ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องฟันแทงถือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ อันแสดงถึงฐานะความสําคัญของพระมหากษัตริย์ และพระราชอํานาจอันเป็นอาญาสิทธิ์สูงสุดในการปกครองแผ่นดิน

อุมาพร สังขวณิช / ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
7 มิ.ย. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา