1.1

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ลงพื้นที่ออกให้บริการทางทันต กรรมแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”


          วันนี้ (19 มิ.ย. 61) ที่โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” นำโดยหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกให้บริการทางทันตกรรม แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, นาวาเอกชาลี บัวขำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา, นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้นำท้องถิ่น คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ


          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์ และสุขอนามัย รวมถึงการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน


          โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง สภากาชาดไทย โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่, เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล, ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารเรือและส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้ารับบริการจะได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยเป็นการบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


(ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย)
" การออกหน่วยสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี เป็นการออกหน่วยทำฟันให้แก่เด็ก ตั้งแต่อายุ 8 - 18 ปี ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ปัญหาที่พบ คือเด็กฟันผุ โดยในบางพื้นที่เด็กแปรงฟันแค่วันละครั้งตามที่คุณครูสั่ง แต่ที่บ้านเช้า-เย็น ไม่ได้แปรง ซึ่งการที่จะออกหน่วยนอกจากจะแก้ปัญหาฟันผุ ร่องฟันตื้นจะทำให้หมด นอกจากนี้ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดได้เข้ามาเน้นย้ำในการดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงและคงอยู่ เพราะฉะนั้นการเข้ามารักษาและให้ความรู้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้เด็กที่ห่างไกลจากการรับบริการของรัฐได้มีส่วนร่วมและได้รับโอกาสมารับการบริการที่ดี


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 มิ.ย. 61