1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ในพื้นที่ตำบลเทพา อำเภอเทพา พร้อมเดินหน้าพัฒนาชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีในทุกด้าน
                    วันนี้ (20 มิ.ย. 61) ที่โรงเรียนเทพา ตำบลเทพา จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ,นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดและคณะฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หน่วยงานรัฐสาหกิจ , คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในวันนี้
                 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ , การให้บริการด้านการเกษตร , การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่
             สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน 40 ชุด โดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน
            นอกจากนี้ภายในงานจังมีกิจกรรมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำโดยหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์ และสุขอนามัย รวมถึงการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง สภากาชาดไทย โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่, เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารเรือ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้ารับบริการจะได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ
สำนักงานประชาสำพันธ์จังหวัดสงขลา