1.1

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เยือนจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการศึกษา


          วันนี้ (22 มิ.ย. 61) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหน่วยงานจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายฮะศิม อีฟติคัร อะห์หมัด (Mr. Asim lftikhar Ahmad) และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมตลอดจนด้านการศึกษา
          ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีที่ทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้เดินทางมาในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการสานสัมพันธ์กับปากีสถานและเชิญชวนนักลงทุนจากปากีสถาน มาลงทุนที่จังหวัดสงขลาในโอกาสต่อไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 มิ.ย. 61