1.1

จังหวัดสงขลา เดินหน้า "มหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง" เพื่อ IQ EQ ดี มีสุขภาพแข็งแรงและไร้ปัญหาโรคอ้วน


          วันนี้ (25 มิ.ย.61) ที่โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอนุสรณ์ ตันติโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธานเปิดมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง โดยมีนางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายธริศร เทียบปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา, โรงพยาบาลสงขลา, ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยวิทยากรจากโรงเรียนจุลสมัย คณะครูและนักเรียนที่มีภาวะเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนมากในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมกว่า 300 คน
          จากการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนของจังหวัดสงขลา ในปี 2560 พบว่าเด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6-12 ปีมีภาวะ อ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2557-2560 มีเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 8.91, 9.10, 9.44 และ 9.48 ตามลำดับ และมีภาวะสูงดีสมส่วนร้อยละ 62.23 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของประเทศที่ร้อยละ 68 โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง นักเรียนที่เตี้ยและผอมจะมีสติปัญญาโดยเรียนรู้ช้า และภูมิต้านทานโรคต่ำนักเรียนที่มีภาวะอ้วนเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ และโภชนาการที่ทำให้เด็กไทยมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน ประกอบกับสภาพทางสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนได้รับค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างมากมายส่งผลต่อพฤติกรรมและเกิดการเลียนแบบนำไปสู่ปัญหาต่างๆ
          สำหรับมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง เพื่อให้เด็กวัยเรียน มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงดีสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดีและเป็นการสร้างกระแสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสามารถพัฒนาศักยภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกด้าน นอกจากนี้ มีกิจกรรมบรรยายการดำเนินงานและความสำคัญของโครงการ ChoPA & ChiPA (โชป้า แอนด์ชายด์ป้า โค้ช) และการแสดงโชว์นวัตกรรมการออกกำลังกาย จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ออกกำลังกายให้สนุกและเก้าอี้ขยี้พุง พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการ เรื่องโภชนาการเด็กวัยเรียนอีกด้วย


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
25 มิ.ย. 61