ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง "แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้"