1.1

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมฝึกการจัดทำเตียงฝึกยืน (Tilt table) เพื่อใช้ในการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ


          วันนี้ (3 ก.ค. 61) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเตียงฝึกยืน (Tilt table) เพื่อคนพิการในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา โดยมีคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองคนพิการเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อได้มีส่วนร่วมในการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในการใช้เตียงฝึกยืน (Tilt table) และขั้นตอนวิธีการจัดทำเตียงฝึกยืน (Tilt table)
          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเตียงฝึกยืน (Tilt table) เพื่อคนพิการในจังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่ดี นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนพิการต่อไป
          สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลาจำนวน 167,600 บาท ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเตียงฝึกยืน (Tilt table) เพื่อให้ครู บุคลากรและผู้ปกครองคนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลาได้มีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในการใช้เตียงฝึกยืน (Tilt table) เพื่อการบำบัดและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
3 ก.ค. 61