1.1

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูคลองสำโรงในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 2/2561
                           วันนี้ (3 ก.ค.61) ที่ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูคลองสำโรงในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายเปลื้อง รัตนฉวี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อนร่วมหาแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูคลองสำโรงเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
                          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดการลุ่มน้ำและวางแผนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการจัดเก็บวิเคราะห์หรือตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคลองสำโรง, โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีกิจกรรมเชิญชวนสถานประกอบการ ในบริเวณคลองสำโรงเข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ เพื่อยกระดับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง, โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสำโรง ระหว่างทางเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมีกิจกรรมสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง, โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองสำโรง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และโครงการคลองสำโรงสวยใสไร้ขยะประจำปี 2559 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเก็บขยะ ท่อนไม้ เศษโฟม และวัชพืชต่างๆ ทั้งในลำคลอง และริมฝั่งทั้ง 2 ฟังตั้งแต่สวน 72 พรรษาตลอดแนว และถักทางวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำทั้งสองฝั่ง

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
นายจิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ
3 กรกฎาคม 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา