1.1

 

จังหวัดสงขลา ประชุมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย
              วันนี้ (10 ก.ค.61 )ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานในด้านการจัดการขยะรีไซเคิลของจังหวัดสงขลา “โครงการขยะเงินล้าน” และแนวทางการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย จากการประชุมโครงการฝึกอบรมการร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการนำเสนอการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะของจังหวัดสงขลาโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย
           นอกจากนี้มีการหารือเพิ่มเติมในเรื่องของการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561” รวมถึงข้อพิจารณาเพื่อใช้เสนอในการเข้าประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561”

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา/ ข่าว
จิรพัฒน์ วงค์กระจ่าง / ภาพ
10 กรกฎาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา