1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดตลาดประชารัฐ "ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส." และงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เดินหน้านโยบายรัฐบาล พร้อมสร้างโอกาสทางการค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง


          วันนี้ (19 ก.ค. 61) ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ "ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส." และงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายนวรัฐ ทองพูน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาสงขลา หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการตลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาและบริหารชุมชนรวมไปถึงการสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า พัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนช่วยกระตุ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เกิดความเข้มแข็ง
          นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินงานตลาดประชารัฐของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยการสนับสนุนให้ชุมชนมีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นและเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสจับจ่ายใช้สอย มีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนช่องทางการตลาดจากการดำเนินการตลาดประชารัฐอีกด้วย
          สำหรับตลาดประชารัฐ "ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส." เน้นการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตร กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน สถาบัน เกษตรกร ที่มีการผลิตในท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลาและส่วนราชการจังหวัดสงขลาประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสงขลาและสำนักงานเทศบาลนครสงขลา ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปในลักษณะของตลาดนัดและมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและรับรู้ รวมทั้งเก็บข้อมูลผู้ผลิต แหล่งผลิต คุณภาพสินค้า ปริมาณการซื้อขายในแต่ละครั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหรือนำมาพัฒนายกระดับการจำหน่าย
          นอกจากนี้ภายในงานมีการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2561 โดยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากในรูปแบบการออมเงิน นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารแล้วผู้ฝากเงินทุกยอด 2, 000 บาท มีระยะเวลาฝากติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อลุ้นโชครับรางวัลระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม สำหรับการจับรางวัลในครั้งนี้รางวัลที่ 1 ผู้โชคดีจะได้รับรถยนต์เก๋งโตโยต้า Altis จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo จำนวน 3 รางวัล, รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ซูซูกิ จำนวน 200 รางวัลและรางวัลรางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคํา 1 สลึง จำนวน 200 รางวัล


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 19 ก.ค. 61