1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลาประจำปี 2561 "สองเลเกมส์"


          วันนี้ (3 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลาประจำปี 2561 "สองเลเกมส์" พร้อมด้วยนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา, สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนให้มีมาตรฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายสูงขึ้น อีกครั้งทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บได้ดี นอกจากนี้กีฬายังสามารถสร้างอาชีพได้อีกด้วย
          สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 "สองเลเกมส์" โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล, ฟุตซอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาดและกรีฑา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 24 สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลาแข่งขันกีฬาในวันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาต่างๆในจังหวัดสงขลาและการแข่งขันกรีฑาในวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และพิธีปิดในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
3 ส.ค. 61