1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประกาศผลการจัดประกวดภาพถ่ายใน หัวข้อ “แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้”
          ตามที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดประกวดภาพถ่ายใน หัวข้อ “แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้” โดยให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ หรือสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา) เข้าร่วมประกวดเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ นั้น
บัดนี้ การพิจารณาตัดสินภาพถ่ายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้
นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ – ภาพอรุณรุ่งที่หลีเป๊ะ
นายธนาสรรค์ สังข์แก้ว – ภาพทริปดำน้ำชมปะการัง
นายแพทย์ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี – ภาพยอดเขาสู่ดวงดาว
นายภาวินย์ ภูมิศิริไพบูลย์ – ภาพเสน่ห์สงขลา
นายมาลิก เจ๊ะแฮ – ภาพชมไพร
นายมาฮามะ แวซู – ภาพแห่ลงทะเล
นายรัฐนคร ปิยะศิริโสฬส – ภาพดวงดาวและวัดนางเหล้า
นายวีรพันธ์ ไชยคีรี – ภาพบางลางบางลำ
นายอนุวัฒน์ หมันเส็น – ภาพปีนเขาชมหมอกบนยอดเขาบอฆ๊ะ
นายอาหามะ สารีมา – ภาพถ้ำภูผาเพชร
รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
           หมายเหตุ ทุกรางวัลได้ทำการตัดสินโดยคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าภาพของท่านได้รับรางวัลอะไร ลงนามในประกาศจังหวัดสงขลาโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 และจะมีหนังสือเชิญพร้อมแบบตอบรับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาให้ท่านเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย“แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้” วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพที่เข้ารอบ 40 ภาพสุดท้ายจะเป็นภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการและทางทีมงานจะได้จัดส่งเสื้อที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร/หนังสือเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลฯให้ท่าน ต่อไป ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับทุกท่าน.