1.1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน “ต้นเลียบ” เพื่ออนุรักษ์ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์คู่กับชุมชนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ


          วันนี้ (16 ส.ค. 61) ที่วัดต้นเลียบ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมศูนย์การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน จังหวัดสงขลาประจำปี 2561 โดยมีพระสมุห์วรัญญู ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดต้นเลียบ, พ.จ.ท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ, นายสุภัทร บัวผัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลดีหลวง, ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะครู นักเรียนและประชาชนกว่า 300 คน เข้าร่วมในครั้งนี้
นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ต้นเลียบได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 63 ต้น ของต้นไม้ที่ทรงคุณค่าเป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่นและจังหวัดสงขลา รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกทางธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินประจำท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อและความศรัทธา
          ต้นเลียบ ณ ที่แห่งนี้ มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี วัดขนาดเส้นรอบวงได้ 19.5 เมตรและมีความสูง 28.50 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและความร่มรื่นอยู่ภายในวัดต้นเลียบ ควบคู่ไปกับเจดีย์ที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จึงถือกันว่าเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านจึงเชื่อว่ามีเทวดาคุ้มครองดูแล นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมาช้านาน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดอีกด้วย
          ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตการดูแลต้นไม้ การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และร่วมปลูกเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16 ส.ค. 61