1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา นำประชาชนชาวสงขลา ร่วมทำบุญตักบาตร ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 99 ปี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 
           เช้าวันนี้ (26 ส.ค. 61) ที่หน้าลานหน้ารูปเหมือนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ ดร.พระครูวาทีธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีแสดงมุทิตาจิตและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 99 ปี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธีสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์สงขลา นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษากว่า 400 คน เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธาที่ชาวสงขลามีต่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อจังหวัดสงขลา
            ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พล.อ.เปรม ติณณาสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ประกาศคุณงามความดี เสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และจังหวัดสงขลา นานัปการดังปณิธานที่ท่านได้ตั้งไว้ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งทุกคนต่างรับรู้และให้การยอมในความดีและมีคุณธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยและชาวสงขลาตลอดมา ท่านดำรงตนด้วยความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำให้เป็นที่เคารพรัก และยกย่องเชิดชูยิ่งของคนไทย
           จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตในนามชาวจังหวัดสงขลา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดลบันดาลประทานพรให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
            สำหรับประวัติความเป็นมาสวนประวัติศาสตร์ฯ เมื่อปีพ.ศ. 2527 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ได้ดำริให้สร้างสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมเกาะยอกับผืนแผ่นดินใหญ่ฝั่ง อำเภอเมืองสงขลา และ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่ามกลางความชื่นชมศรัทธาของชาวเกาะยอ ชาวสงขลาและประชาชนโดยทั่วไป


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ส.ค. 61