1.1

มูลนิธิในเครือมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษา 683 ทุนแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดีและขัดสนด้านทุนทรัพย์ พร้อมเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงพระคุณพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 99 ปี

          วันนี้ (26 ส.ค 61) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาคสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ทุกมูลนิธิ พร้อมทั้งมอบโล่แก่นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ทุนดีเด่นปี 2561 และยังมอบทุนการศึกษา จำนวน 683 ทุน  จำนวน 1,951,600 บาท โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันขึ้นบนเวทีมอบทุนการศึกษา แก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          เนื่องด้วยในวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ (ครบรอบ 99 ปี) โดยในปี พ.ศ. 2540 กำหนดให้วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" และได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสงขลา 24 มูลนิธิพร้อมกันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและร่วมกันรำลึกถึงพระคุณ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

         ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี ขัดสนด้านทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา นับเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่ผู้ที่ได้รับทุนเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนค่าใช่จ่ายด้านการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการคัดสรร "คนดีเพื่อการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับทุนทุกคน และยังส่งผลถึงความชื่นชมของบุพการีและเกียรติของวงศ์ตระกูลอีกด้วย

             ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 ส.ค. 61