1.1

จังหวัดสงขลา มอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสงขลาและโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ
          วันนี้ (30 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลดเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสงขลาและโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ จำนวน 8 ร้าน ประกอบด้วย ร้านอาหารเจ๊นิโรงสีแดง อำเภอเมือง, ร้านขวัญ เอยขวัญใจ อำเภอเมือง, ร้านครัวทองแดง อำเภอเมือง, ร้านพวงรัตน์สเต็กโฮม อำเภอเมือง, ร้านอาหารอรุณรัศมี โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง, ร้าน Coffee and Steak อำเภอสิงหนคร, ร้านข้าวสตูสนามบิน ข้าวมันไก่โกพงศ์ อำเภอหาดใหญ่และห้องอาหารชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่
          จากนั้นเป็นการมอบป้ายรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบคุณภาพ จำนวน 3 ตลาด 26 ร้านค้า ประกอบด้วยตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และตลาดเกษตรกร บริเวณตลาดเกษตร ม.อ.หาดใหญ่
         นางอมรรัตน์ ไชยนุรักษ์ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยส่งเสริมการติดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ( Good Agricultural Practice ) GAP โดยใช้สัญลักษณ์ Q เพื่อเป็นการ รับรองมาตรฐานสินค้าซึ่งดำเนินการภายใต้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ( Q Restaurant ), โครงการส่งเสริมการบริโภคได้ใช้วัตถุดิบคุณภาพซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้กระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 ส.ค. 61