1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดบทเพลงประกอบโครงการ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา


          วันนี้ (31 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดบทเพลงประกอบโครงการ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา ได้แก่นายกิดาพงษ์ วิบูลย์กิจและนายกิตติศักดิ์ ประสานรมย์ ศิลปินวงจำปูน ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
          นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ รวมถึงองค์กรพันธมิตร ได้ริเริ่มโครงการ 7 วันอัศจรรย์สงขลา (7 Day Amazing Songkhla) เพื่อเปิดประสบการณ์นักเดินทาง นักท่องเที่ยวให้สามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายในจังหวัดสงขลา เพื่อจะท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดสงขลาได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชุมชนที่ดีงามของคนสงขลา โดยการจัดประกวดบทเพลงเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก
          สำหรับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรเอกชนจิตอาสา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เมื่อพิจารณาสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ต้องเพิ่มกำลังซื้อในจังหวัดให้มากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำกำลังซื้อจากภายนอกมาสู่จังหวัดสงขลาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 ส.ค. 61