1 4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขอเชิญร่วม กิจกรรม “ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดกิจกรรม “ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 รายได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เช่น อุปกรณ์กายภาพ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ กระบอกฉีดยา สายยางให้อาหารเหลว สายยางดูดเสมหะ เป็นต้น
                ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยขยะรีไซเคิลได้ทุกชนิด เช่น โลหะทุกประเภท พลาสติก แก้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ยานพาหนะที่ชำรุด หรือทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
                ผู้สนใจสามารถได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โทรศัพท์ 074-302555 ต่อ508 หรือร่วมอนุโมทนาบุญขยะรีไซเคิลได้กับรถออกรับขยะเคลื่อนที่ หากท่านมีขยะรีไซเคิลจำนวนมาก หรือมีขนาดใหญ่ต้องการให้ไปรับอนุโมทนาบุญจากท่านถึงที่ โปรดติดต่อ นายประกอบศักดิ์ สายวารี 084-2532343 ,นางสาวสุกัลยา ดวงภักดี 089-7325149 และนายธานินทร์ อุยยะพัฒน์ 087-2858208