1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


          วันนี้ (13 ก.ย. 61) ที่โรงเรียนบ้านโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนางสุขนิตย์ สุดพุ่ม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย นายอับดุลวาหะ ขะเดมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม และอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่
          โอกาสนี้นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท, ทุนเด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และทุนผู้พิการและผู้ยากไร้จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 170 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุด นำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน
          ทั้งนี้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และไปรับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทัน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ภายในงานมีการให้บริการคลินิกการเกษตร ทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี จำหน่ายสินค้าราคาถูก บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ และแจกพันธุ์กล้าไม้ฟรีแก่ประชาชนที่สนใจ อีกทั้งมีการบริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลาอีกด้วย


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 ก.ย. 61