1.1

แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสงขลา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันมหิดล


           วันนี้ (24 ก.ย. 61) เวลา 07.30 น. ที่โรงพยาบาลสงขลา อำเมือง จัวหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องจากวันนี้เป็น “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งและอาหารหวานคาวมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
          หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ได้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์นานัปการให้แก่ประเทศชาติ ทั้งด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา และด้านการทหาร โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการแพทย์ พระองค์ทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัย ส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจนทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ให้มาช่วยเหลือปรับปรุงการแพทย์ของไทย นับเป็นการวางรากฐานการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศ จากพระเกียรติคุณและผลงานในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”
           สำหรับจังหวัดสงขลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดที่โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2468 และพระราชทานนามให้โรงพยาบาลสงขลาชื่อว่า "สงขลาพยาบาล"

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ก.ย. 61