1.1

สวนสัตว์สงขลา จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561 พร้อมมุ่งพัฒนางานให้ครอบคลุมทุกด้าน ตามแนวนโยบาย"เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ละแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล"


          วันนี้ (5 ต.ค. 61) ที่สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีสวนสัตว์สงขลา พร้อมด้วยนายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสวนสัตว์สงขลา เจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี สวนสัตว์สงขลาดำเนินงานและให้บริการประชาชน ผู้เข้ามาใช้บริการมาอย่างยาวนานและพัฒนาให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล โดยมีแรงผลักดันและความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรสวนสัตว์เพื่อให้ได้การบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีกิจกรรมและการแสดงที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า, การแสดงแมวน้ำโชว์รวมไปถึงการ feeding ให้อาหารสัตว์ในรูปแบบใหม่ๆที่มีรูปแบบแตกต่างจากอดีต ในส่วนของด้านกายภาพโครงสร้างพื้นฐาน สวนสัตว์พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การจัดภูมิทัศน์ที่มีความสวยงาม หรือแม้แต่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริการจัดการสวนสัตว์เพื่อความสะดวกสบายความคล่องตัว ซึ่งจะเห็นได้ว่าสวนสัตว์สงขลามีการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลประโยชน์ให้ทั้งองค์กร หน่วยงาน สังคมและชุมชนสร้างรายได้และความเชื่อมั่นต่อผู้เข้ามาร่วมลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้สวนสัตว์สงขลาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้แนวนโยบาย "เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ละแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล"
          นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลา ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2541 ซึ่งในปีนี้สวนสัตว์ได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อย้อนวันวานถึงเรื่องราวในสมัยรุ่นบุกเบิกและผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกร้านสินค้าท้องถิ่นทางภาคใต้ กิจกรรมบนเวทีกลาง กิจกรรม Cowboy Night กิจกรรม Songkhla Zoo Trail Running และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และเป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ให้การสนับสนุนที่ดีอย่างเสมอมา นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์สงขลา ได้แก่ นกเงือก จระเข้ นกกระจอกเทศ ลิงกระรอก เมียร์แคท ซึ่งสวนสัตว์สงขลาได้รับสมาชิกเหล่านี้จากสวนสัตว์ดุสิต ก่อนปิดตำนาน


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ต.ค. 61