1 4

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม “งานคืนสู่เหย้า EDU รูสะมิแล”
                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม “งานคืนสู่เหย้า EDU รูสะมิแล” เพื่อรำลึกการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะของชาวศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ ที่10 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
                   ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมัครออนไลน์  http://eduit.pn.psu.ac.th/50reunion/  โทรศัพท์ 086-4892965 ,0817522917


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
29 ตุลาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา