1.1

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือด้านอุทกภัย ช่วง ต.ค.-ธ.ค. 61 นี้


          วันนี้ (8 ต.ค. 61)ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำท่วมช่วงฤดูฝน โดยมีนายธีระเทพ เทพสุริยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทาน และนายเชาวลิตร นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้


          โดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของปริมาณน้ำ (น้ำฝน-น้ำท่า) การเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก การเตรียมความพร้อมของหน่วยต่างๆ ในการรองรับสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงในอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ อำเภอกระแสสินธุ์ ระโนด สทิงพระและสิงหนคร พร้อมทั้งการแจ้งเตือนประชาชน การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ การอพยพและอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นต้นไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 ต.ค. 61