1.1

สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสงขลา เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” 21 ตุลาคม 2561 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
                  วันนี้ (17 ต.ค.61) ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาจญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” 21 ตุลาคม 2561 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีนายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ,เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางกล่ำ, มูลนิธิ พอ.สว. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
                   นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ ทางทันตสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2529 เป็นครั้งแรกตลอดมาทุกปี ต่อมาในปี ปี พ.ศ 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ก็ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทาง ทันตสาธารณสุขต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
                  สำหรับกิจกรรมรณรงค์ 21 ตุลาคม ของทุกปีนั้น สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิพอ.สว.,ทันตแพทยสภา, ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมุ่งเน้นให้การบริการแก่ประชาชนในท้อง ที่ทุรกันดาร โดยทันตบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้บรรเทาทุกข์เนื่องจากโรคในช่องปาก ซึ่งในปีนี้จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ให้สถานบริการทุกแห่งที่มีบริการทันตกรรม ให้บริการฟรีแก่ผู้มารับบริการในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
                ซึ่งการรณรงค์ใหญ่ได้จัดการรณรงค์แบ่งเป็น 2 จุด ดังนี้ 17 ตุลาคม 2561 ที่หน้าศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ และวันที่ 18 ตุลาคม 2551 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
                 โดยกิจกรรมภายในวันนี้ จัดกิจกรรมรณรงค์และบำบัดรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าได้แก่ อุดฟัน ,ถอนฟัน, ขูดหินปูน, เคลือบหลุมร่องฟัน ,ทาฟลูออไรด์วานิช เป็นต้น

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
17 ตุลาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

.